Ağ GüvenliğiSurface Transport & Logistics

ağ-güvenliği
Firewall, IPS, VPN, SSL

Firewall’lar, ağ güvenliğinin olmazsa olmaz parçalarındandır. Firewall, üzerinde tanımlanmış olan kurallar çerçevesinde, ağlar arasındaki trafik akışını kontrol eder. En yaygın kullanım amacı, kurumunuzun iç ağını internet kaynaklı tehlikelerden korumaktır. Gelen trafiği inceler, üzerinde tanımlanmış olan kurallarla karşılaştırır, sonuca göre trafiği engeller, trafiğe izin verir veya başka bir aksiyon almak üzere diğer ağ güvenliği teknolojilerine iletir.

Bu ürünlerin en temel yetenekleri arasında: erişim kontrolü, kimlik doğrulama, NAT sayılabilir. Günümüz firewall’ları, bu temel işlevlerin dışında birçok yeteneklere de sahiptir. (VPN, SSL, IPS, URL Filtreleme, Web Security, Antivirüs, Anti-Spam, Anti-Malware, Clustering, VOIP gibi.) Yeteneklerinin bir firewall’un çok ötesinde olması nedeniyle bu gelişmiş çözümler “Security Gateway” ya da next generation firewall olarak da adlandırılır.

Güvenlik Duvarı Kural Analiz ve Konfigürasyon Yönetimi

Güvenlik duvarı kural analiz ve konfigürasyon yönetimi çözümleri, kurum bünyesinde kullanılan firewall’lar, router’lar, VPN ürünleri ve ilgili diğer cihazlar üzerinde yer alan güvenlik politikalarının yönetilmesine ve yanlış kurallar nedeniyle oluşabilecek güvenlik açıklarının önlenmesine imkan sağlar. Yoğun işgücü harcanarak yapılması gereken ve hataya açık olan kontrol süreçlerini otomatize ederek, ağ güvenlik politikanızı kolaylıkla uygulamanıza yardımcı olur.

İçerik Filtreleme / Proxy

İçerik filtreleme, kullanıcıların e-posta ve web erişimlerinde uygulanır. Amaç, spam, virüs, zararlı yazılım gibi içeriklerin gerek e-posta gerekse web erişimi ile sistemlere zarar vermesini engellemektir.

Günümüzde sürekli olarak yeni web siteleri açıldığı, web sitelerinin içeriğinin anlık olarak değişmesi mümkün olduğu, phishing ve zararlı kod içeren e-postaların şekil değiştirerek ve atarak yaygınlaştığı göz önünde bulundurulursa,  içerik filtreleme çözümlerinin bu hızlı değişime uyum sağlayan etkin çözümler olması çok önemlidir.  İçerik filtreleme ile kullanıcıların iş amaçlarına uygun olmayan site ve uygulamalara erişmesini engellemek de mümkün hale gelir.

Zararlı Kod Analizi ve Engelleme (APT)

İmza tabanlı (signature based) yöntemlerle zararlı kodları tespit edebilen firewall, IPS, anti-virüs ve içerik filtreleme çözümleri, kurumlara özel olarak geliştirilmiş zararlı yazılımların tespitinde yetersiz kalmaktadır. APT (Advanced Persistent Threat) adını verdiğimiz bu saldırılar, henüz imza geliştirilmemiş olduğundan “sıfır gün atağı” olarak da adlandırılırlar. Trafiğin bir kopyasını sanal sistemler üzerinde çalıştırarak davranışlarını inceleyen ve şüpheli bir durum tespit edilirse trafiği durduran zararlı kod analizi ve engelleme çözümlerinin kullanılması sayesinde APT ataklarını engellemek mümkün hale gelmektedir.

Güvenlik Olay Yönetimi ve Korelasyon Sistemi (Log Yönetimi, SIEM)

Sistem bileşenleri üzerinde tutulan kayıtlar, sorun gidermek, güvenlik, kanıt oluşturmak ve uyum gibi birçok amaçla kullanılır. Log yönetimi, ISO 27001, SOX, 5651 Sayılı Yasa, PCI DSS gibi düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli olan en önemli bileşenlerden biridir. Tutulan kayıtların çeşidine bağlı olarak, kullanıcıların hangi sistemlere ne zaman eriştikleri, sistemlerin doluluk oranları, performans değerleri, veritabanlarında erişilen tablolar, yapılan değişiklikler gibi birçok bilginin toplanması ve kaydedilmesi mümkündür.

Log yönetimi gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Toplanan logların ilişkilendirilmesi, arşivlenmesi, raporlanması gerekmektedir. Güvenlik Olay Yönetimi ve Korelasyon Sistemi (SIEM) çözümleri sayesinde milyonlarca satırlık logun içinden kurum için anlamlı bilgilerin ve bulunması kolaylaşır, güvenlik açısında şüpheli olaylar ortaya çıkarılabilir ve güçlü güvenlik analizleri yapılabilir.

Ağ Erişim Kontrolü

Genel kanı şirket ağlarına yapılan saldırıların dış kaynaklı olduğu yönündedir.Ancak esas tehlike ağınızın içinden gelen tehlikelerdir. Ağınızda neler olduğunu bilmemeniz durumunda, tehlikelere karşı önlem almanız da mümkün olamaz. Ortak kullanım alanlarında bulunan fiziksel ağ erişim noktalarında (yazıcı, IP telefon, kamera, TV vb) güvenlik kontrolünü en üst seviyeye çıkarmak gerekir. Karşılaşılabilecek tehlikelere örnek vermek gerekirse; kötü niyetli kişiler toplantı odası gibi ortak kullanım alanlarında bulunan ağ erişim noktalarından cihazların MAC adreslerini ve/veya IP bilgilerini kopyalayarak sisteminize kolayca sızabilirler. Bu tip sızma girişimlerini Ağ Erişim Kontrol (NAC) çözümleriyle engellemek mümkündür.  NAC teknolojisi ile ağda bulunan her cihazın detayını görerek, oluşabilecek tehditlere karşı otomatik önlemler almak mümkün hale gelir.

DoS/DDoS (Distributed Denial of Service) Koruma

Günümüzde yaygın olarak görünen saldırı tiplerinde biri de DoS ve DDoS ataklarıdır. Bu saldırılar hedef sistemi bir süreliğine erişilemez / kullanılamaz hale getirmeyi hedeflerler.

DoS/DDoS koruması; web üzerinde çalışan sunuculara yönelik saldırıların servis bazlı olarak engellenmesini sağlar. Söz konusu çözümler ile açılmış bağlantıların cevap verme süresini azaltmak, anormal trafiğe karşı koruma sağlamak, DoS/DDoS saldırılarını engellemek mümkün hale gelir.

Zafiyet Tarama ve Yönetim Sistemi

BT sistemlerinde ve ağ cihazlarında bulunan zafiyetlerin tespiti için kullanılan zafiyet tarama ve yönetim sistemi çözümleri, genellikle sistem üstündeki açık portları tespit edip bunlara yönelik bilinen saldırıları simule ederek sistemdeki zafiyetleri tespit ederler. Bunun yanı sıra, zafiyetin giderilmesi için konunun ilgili sistem yöneticilerine atanmasını mümkün kılan iş akışları sayesinde zafiyetin yönetilmesini de sağlarlar.

Kurumların bir çoğu sızma ve diğer güvenlik testlerini hizmet alarak gerçekleştirse de, zafiyet tespitini kendi kaynakları ile de yapmayı tercih edenler de bulunmaktadır. Üstelik genellikle bu yaklaşım aynı sistemleri birden fazla gözün incelemesini sağladığı için tercih edilen bir yöntemdir.

Ağ Güvenliği Seviye Belirleme ve Test Aracı

Ağ güvenliği test aracı, sistemlerin olası bir siber saldırıya nasıl cevap vereceğini test ederek saldırı gerçekleşmeden önce alınması gereken önlenmeleri belirlemenize yardımcı olan bir çözümdür. Bu çözüm aynı zamanda kullandığınız güvenlik cihazlarını sürekli kontrol ederek erişilebilir olduklarını ve güncel tehditlere karşı etkin çalıştıklarını garanti altına alıp ISO 27001, PCI DSS gibi standartların bu konudaki gereksinimlerini yerine getirmenizi sağlar.

Ağ Güvenliği Dağıtım Platformu

Ağ güvenliği dağıtım platformu, ağa sanal ya da fiziksel olarak bağlanıp, trafiği ilgili güvenlik cihazlarına ya da diğer uygulamalara ihtiyaç duyulan şekilde dağıtabilen bir çözümdür. Mevcut ağ trafiğinin bir kopyasını alarak, değişik kriterlere göre filtreleme yapabilirler, birden fazla trafiği birleştirebilirler. Bu platformlar, tek linkten birden fazla kopya çıkarabilme yeteneğine de sahiptir. Aynı zamanda, ağ trafiğinden meta-data’yı alarak, çeşitli güvenlik analiz çözümlerine yönlendirme yapmaları da mümkündür.

Aldatma Kullanarak Tehdit Belirleme

Bilgi sistemlerine yetkisiz erişen saldırganları ya da kullanıcıları tespit etmek için, onları aldatan, haklarında bilgi toplamaya yarayan tuzak sistemleri, yani bal küplerini (honeypot) kullanarak saldırı tekniklerini daha iyi anlayabilir, sistemleriniz gerçek bir saldırıya uğramadan önleminizi alabilirsiniz. Bal küpleri, saldırganlar gerçek sistemlerinize gelene kadar onları oyalar ve size zaman kazandırır.

Tehdit İstihbarat Çözümleri

Konvansiyonel savaş yöntemlerinde, rakiplerden ne kadar çok istihbarat alınabilirse, saldırıya karşı o kadar güçlü bir koruma sağlanabilir. Aynı durum siber ortamlarda da geçerlidir. Kurum ya da üst düzey yetkililere bir siber saldırı yapmak üzere yürütülen hazırlıklardan önceden haberdar olabilmek, bu saldırılardan korunmak için büyük bir avantaj sağlamaktadır.  Bu sayede gerekli önlemler alınır ve saldırılar engellenebilir. Tehdit İstihbarat çözümleri sayesinde, açık ya da kapalı Internet kaynaklarından toplanan veriler, makine öğrenmesi ile yararlı bilgi haline getirilir ve kurumun kullanımına sunulur.

Ağ Cihazları Yedekleme

Ağ cihazlarında yaptığınız tüm ayarlar ve kurallar, cihazda meydana gelebilecek donanımsal ya da yazılımsal bir sorundan dolayı tamamen silinebilir. Bu nedenle, ağınız korumasız kalmış olabilir. Periyodik ya da her yapılan değişik sonrasında ağ cihazınızın bir yedeğini alıp, güvenli bir yerde saklanmanız gerekmektedir. Yedek alma ve saklama birkaç cihazı olan bir kurum için pek sorun teşkil etmeyebilir ama kompleks yapılara ve cihazlara sahip kurumlarda, yedeklemeyi, izlemeyi ve güvenli şekilde saklamayı otomatikleştiren çözümleri tercih etmelisiniz.

WAN Optimizasyonu ve Uzak Lokasyonlarda Sanallaştırma

WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı) kullanan kuruluşlarda uygulamalara erişim, sahadaki ofislerde her zaman zorlu olmuştur. Yetersiz bant genişliği, Internet hızının yavaşlığı, hat kesintileri gibi sebeplerden dolayı, sahadaki ofis ortamlarında üretkenlik hep düşmüştür. Üretkenliği artırmak için, saha ofis ortamlarına ilgili uygulama yüklenebilir, ancak bu durumda, ilgili uygulamanın bakımı ve desteğini verebilmek ek maliyet oluşturabilir. Ayrıca yedeklilik ve bütünlük açısından merkeze bu bilgileri güvenli şekilde taşımak gerekmektedir.

Merkez ile Saha ofis ortamı iletişimi iyileştirmenin yollarından bir tanesi, WAN optimizasyonu ile sağlanmaktadır. WAN optimizasyonu sayesinde, protokollerin çoğu zaman gereksiz ve kirli iletişimi geniş ağa dahil edilmez. Aynı zamanda, trafikte sıkıştırma yapılarak, aynı trafik daha düşük bant genişliği ile taşınabilir, ek bant genişliği yatırımına gerek kalmaz. WAN Optimizasyonunun yanı sıra, Saha Ofis ortamlarındaki kullanıcıların uygulamalara erişimleri de sanallaştırmaya benzeyen bir yapı (Software-Defined Edge) ile uç birimlere rahatlıkla eriştirilebilir. Saha kullanıcıları, merkezdeki uygulamalara sadece gerektiği kadar erişir, bilgi merkezde kalır ve böylelikle uç birimlere ek maliyet yapılmasına gerek kalmaz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Size en yakın ofisimizi ziyaret edebilir veya Online mesaj atarak iletişim kurabilirsiniz.

Operasyonumuzda ihtiyaç duyduğumuz araçları ayrı ayrı yazılım ve uygulamalarla çözmeye çalışıyorduk. Ancak Datafark ile tüm ihtiyaçlarımızı tek bir platform ve yazılım aracılığıyla yönetebileceğimizi gördük.

Canan Karaca
Genel Müdürü, Arcade Systems

İhtiyanız Olan Şey Kaliteli Bir Danışmanlık Hizmeti mi?