Satış Yöntem ve Teknikleri

Satış, bir firmanın hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Ürün ve/veya hizmetiniz belirlediğiniz standartlardaki kaliteyi yakalamış ve aynı zamanda ekonomik olabilir. Ama ürünlerinizin alıcısını bulup, ürünleriniz hakkında bilgi vererek, müşteri adaylarınızı ikna etmediğiniz sürece kaliteli ve ekonomik olmaları bir şey ifade etmeyecektir.

Satış profesyonel bir çaba gerektirir. Satışta görev almak için belirli okulların belirli bölümlerini bitirmiş olmak yeterli değildir. Satışta çalışmak birden fazla parametreyi (analiz, iletişim ve algılama yetenekleri, teknik bilgi, genel kültür, empati, duyarlılık) bilmek ve bünyesinde barındırması gereklidir.

Programımızın amacı, satış yönetiminin amaçlarına uygun olarak satış elemanlarının eksikliklerinin tamamlanması, performanslarının artırılması ve güçlendirilmesi, analiz yeteneklerinin artırılması ve buna bağlı olarak strateji geliştirme konusunda satış gruplarına destek olmaktır.

Programın İçeriği
• Satış Biliminin İncelikleri
• Satış Süreci Ve Aşamaları
• Görüşme Öncesi Hazırlıklar
• Müşteri Ürünü / Hizmeti Neden Alır?
• Potansiyel Müşteri Arama

• Satış Elemanının Fonksiyonları
• Başarılı Satış Elemanının Özellikleri
• Satış Elemanın Tipleri
• Satışçıların Görev Ve Özellikleri
• Satıcıların Yaklaşım Ve Tarzları

• Müşteri Açısından Faydaların Tanımı Ve Sınıflandırılması
• Satışta Bilginin Önemi
• Pazardaki Rakipler Ve Rakiplerin Ürün/Hizmetlerinin Bilgileri
• Satıcıların Genel Kültürü
• Satışta Tehlikeli Ve Faydalı Sözler
• Satışın İnceliği : Dinleme Ve Soru Sorabilme Yeteneği
• Müşterilerin Şikayet, İtiraz Ve Engellerinin Bilinmesi Ve Sınıflandırılması
• Beden Dilini Kullanma Ve Satın Alma Sinyallerini Bilme
• Satışta Tahsilat Prosedürü
• Müşteri Riskleri

• Pazarlık Prensipleri
• Pazarlıkta Kullanılan Taktikler
• Pazarlıkta 4 Temel Yaklaşım