Stratejik Pazarlama

Değişkenliğin ve rekabetin üst düzeyde yaşandığı günümüzde, sürekli olarak yenilenen pazarlama dünyasının en temel kavramlarından, pazarlama stratejilerine, pazarlama süreçlerinden ürün hayat eğrisine kadar geçen bütün kavramlar hakkında yöneticilere, yönetici adaylarına teorik ve pratik bilgileri sunmak; dünyada kabul görmüş ve en büyük firmaların birinde uygulanmış, başarılı pazarlama stratejilerini uygulamalı olarak katılımcılarla birlikte inceleyerek farklı bakış açılarını kazandırılması amaçlanmıştır.

Programın İçeriği
• Pazarlama Nedir Ve Temel Bilgileri
• Pazarlamaya Neden İhtiyaç Vardır?
• Pazarlama Karması – 4P
• Pazarlamada – 4C
• Pazar / Ürün Hayat Eğrisi
• Pazar Bölümlendirme
• Pazar Bölümlendirme Kriterleri
• Etkin Bir Pazar Bölümlemesinin Şartları
• Pazar Bölümlemenin Yararları
• Stratejik Planlama İle Pazarlama Planlaması İlişkisi
• Pazarlama Yönetimi Süreci
• Pazar Araştırması Süreci
• Veri Toplama Metodları (Biricil, İkincil)
• Hedef Pazar Seçim Stratejileri
• Pazarlamayı Etkileyen Makro (Dış) Faktörlerin Analizi
• Pazarlamayı Etkileyen Mikro (İç) Faktörlerin Analizi
• Marka Kimliği
• CRM-MIY
• Amaca Yönelik Pazarlama
• Fuarlar
• İnternet
• Halkla İlişkiler
• Sosyal Sorumluluk Projeleri
• Reklamlar
• Tanıtıcı Dökümanlar
• Örnek Olay