Teknoloji & IT DanışmanlığıSurface Transport & Logistics

our-work-3-350x195
KVKK danışmanlığı hizmeti, hukuki ve süreç danışmanlığının ardından manifesto ve politikalar ile kullanıcı hatalarından arındırılan verilerin tamamen teknik bilgiler ışığında gerçekleşen danışmanlık sürecidir.

İnsan eliyle oluşturulan politikalar her daim sızıntılara veya açık problemlere yol açabildiğinden, kurumların en dinamik ve en etkin tedbirleri teknik tedbirlerle oluşturmaktadır. Danışmanlık ile teknik tedbirlerle, yetki matrisi ve yetki kontrolü, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, ağ ve uygulama güvenliği ile duvar oluşturma, şifreleme tekniği, sızma testi ile kontrol, saldırı tespitinde bulunma ve önleme sistemleri, log kayıt işlemleri, veri maskeleme ve veri kaybı önleyecek yazılım oluşturma, yedekleme sistemleri, güncel antivirüs sistemleri, verileri silme, yok etmek veya anonim hale getirme, anahtar yönetimi teknik tedbirler altında bulunmaktadır. Danışmanlık sürecinin en önemlilerinden birinin teknik danışmanlık olduğunu 6698 sayılı K.V.K.K.’da madde 12’de şu şekilde açıklamaktadır:

Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Size en yakın ofisimizi ziyaret edebilir veya Online mesaj atarak iletişim kurabilirsiniz.

Operasyonumuzda ihtiyaç duyduğumuz araçları ayrı ayrı yazılım ve uygulamalarla çözmeye çalışıyorduk. Ancak Datafark ile tüm ihtiyaçlarımızı tek bir platform ve yazılım aracılığıyla yönetebileceğimizi gördük.

Canan Karaca
Genel Müdürü, Arcade Systems

ihtiyanız olan şey kaliteli bir danışmanlık hizmeti mi?