E-Ticaret Hukuk Danışmanlığı - Datafark

E-Ticaret Hukuku

E-ticaretin,geleneksel pazarlama  yapısına getirdiği en büyük değişiklik onu fiziki ortamlardan; sanal bir düzleme taşıması oldu. Bu yeni ortam; hayatın her alanında ihtiyaç duyulduğu üzere; kendine ait hukuk kurallarının da oluşmasına zemin hazırladı.  E-ticaret hukuku dediğimiz alan işte bu noktada doğdu. Elektronik ticaret hukuku, bilişim hukuku bağlantılı bir alandır. Elektronik araçlarla, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen ticari faaliyetlerle ilgili kapsamda mevzuat ve hukuk disiplinidir. E-ticaret yoluyla oluşan ekonomi de; elektronik ekonomi (e-ekonomi)olarak adlandırılmaktadır. Gereken düzenlemeler ve uygulanacak kurallar; elektronik ticarete ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla 01.05.2015 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir . Kanunun uygulanmasıyla alakalı olarak   Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlükte bulunan yönetmelikler ise, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Günümüzde teknolojinin de etkisiyle; bireysel veriler farklı ortamlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılmaktadır. Bu durum, kişisel verilerin korunması konusu da mecburen gündeme taşımıştır. Kişisel verilerin korunmasının temelinde ’kişiliğin’ korunması vardır.07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı kanun ile gerekli mevzuat açıklaması yapılmıştır. Birinci bölümde; amaç, kapsam ve tanımlar, ikinci bölümde kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü bölümde haklar ve yükümlülükler, dördüncü bölümde başvuru, şikayet ve veri sorumluları sicili, beşinci bölümde suçlar ve kabahatler, altıncı bölümde kişisel verileri korumu kurumu ve teşkilat, yedinci bölümde çeşitli hükümler yer almaktadır. Kanun; uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Devamını Oku

ETBİS

Etbis Kayıt Zorunluluğu

Etbis(Elektronik ticaret bilgi  sistemi), başlıca e-ticaret firmalarının kayıt altına alınması ve e-ticaret verilerinin merkezi bir yerde toplanıp işlenerek istatistiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. Başlıca; kendine ait e-ticaret sitesinde satış yapan hizmet sağlayıcılar , aracı hizmet sağlayıcılar, yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar etbis’e kayıt olmak zorundadır.  Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların etbis’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Devamını Oku