Yönetim & Teknoloji Danışmanlığı

Geleceğin Şirketlerini Birlikte İnşa Ediyoruz.

Günümüzün dijital dünyasında işletmelerimizin bu dünyanın kurallarına uygun bir alt yapıya sahip olması için çalışıyoruz.

1. Yönetim Danışmanlığı

Ülkemizdeki firmaların, yaşam eğrilerinin uzun ömürlü olabilmesi için verdiğimiz hizmetlerin ana felsefesine uygun olarak stratejik planlarımız;

• Faaliyetlerimizde kurumsal bazda yurtiçi/dışı firmalarıyla çözüm ortaklıkları yapmak,
• İddialı ve uluslararası rekabet gücüne sahip olmak,
• Girdiğimiz her sektöre ve sektörün tüm ayrıntılarına odaklanmak,
• Eğitim & Danışmalık hizmeti verdiğimiz sektörlerde markamızın gücünü artırmak,
• Rekabet üstünlüğümüz olan alanlarda büyümemizi sürdürmektir.

Datafark™ markamızın gücü ve ülkemize olan inancımızla birlikte, Eğitim & Danışmanlık alanında iddiamızı sürdürüyoruz. Stratejik hedeflerimize de bu güç ve inançla ulaşacağımızı biliyoruz.

Genel Katılıma Yönelik Yönetim Eğitimleri

İnsanoğlunun eğitimi dünyaya geldiği andan itibaren başlar. İlkokuldan üniversiteye kadar süren okul hayatının, öncesinde ve bu süreç zarfında devam eden eğitimler, iş hayatına başladıktan sonra da artarak devam etmesi gerekir. Artan rekabet koşullarına ve teknolojik yeniliklere paralel olarak çalışanların eğitimi, şirketlerindeki görevlerinin gerektirdiği konularda sürekli ve güncel olmalıdır.

Hangi ünvana sahip olursa olsun tüm çalışanlar, kurumsal düzeyde yönetim eğitimleri desteği almadıkları taktirde, çıtayı yükselterek gerçek anlamda daha başarılı olmaları mümkün değildir. Bu sebeple şirket çalışanları, uzmanlar tarafından hazırlanmış düzenli bir eğitim sürecine dahil edilmelidir.

Firmalara Yönelik Kurumsal Eğitimler

Şirketlerinizde, makine parkuru ve diğer teknolojik noktalarda yapılacak yatırımları rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Fakat, tüm bu teknolojileri etkin olarak kullanacak ve denetleyecek insana yapılması gereken yatırım, ihtiyaç duyulan seviyenin altında olduğu sürece hedeflenen başarı gelmeyecektir.

Üretim veya hizmet alanında çalışan şirketlerin başarılı olabilmeleri, öncelikle her çalışanın gerçekten bilgi ve yeteneklerini gösterebileceği doğru alanlarda çalıştırılabilmelerine, gelecekte sahip olmayı planladıkları kariyer hedeflerine bağlıdır.

Bunun için gerekli olan temel nokta ise, kurumsal eğitimlerdir. Firma sahipleri ve üst düzey yöneticileri, çalışanları ve şirketlerinin geleceği için firmalarına özel olarak hazırlanan kurumsal eğitimlere gerekli özeni göstermelidir.

Özellikle şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilere önereceğimiz, temel konu yönetimsel anlamda Lidelik Eğitimleridir.

Sadece Üst Düzey Yöneticilere Özel Stratejik Yönetim Eğitimleri (Max:4 -5 kişi)

Strateji, temel hedefler ve politikalar ile şirketin gelecekte olmayı arzu ettiği durumun resmini, buna ulaşabilmek için kullanılacak yöntemleri ve işletme kaynaklarının nasıl kullanılacağını gösterir. Strateji kısaca ”fark oluşturabilmek”tir.

Taktik ise, stratejik planlama içerisinde, ilk etapta hesaplanamayan ve tahmin edilemeyen herhangi bir olay karşısında alınan ve sadece o olayın çözümüne yönelik kararlardır.

Stratejik düşünebilmek ve stratejik yönetimi başarıyla uygulayabilmek için üst yönetimin ve stratejistlerin gerçek liderlik ruhuna, geniş bir vizyona ve üstün bir analiz yeteneğine sahip olmaları gerekir. Çünkü stratejik planlamada kullanılan veri kaynağı çok sayıda, değişik ve farklı kaynaklardan olup, değişimlerden çok çabuk etkilenebilen, şirketin hayat eğrisini etkileyen değerlerdir.

Dünyada üst düzey konuma gelen, kurumsal yapılarını mükemmel bir sistem üzerine kuran firmaların üst düzey yöneticilerinin stratejik planlamaya verdikleri önemi ülkemizdeki firmalar farkına varmış olsa, firmaların üst yönetimleri zamanlarının büyük çoğunluğunu stratejik planlamaya (dış çevre odaklı) ayırırlardı.

2. (Enterprise Resource Planning) ERP DANIŞMANLIĞI

“Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltması olan ERP‘nin Türkçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlaması’dır. ERP;  kurumların müşteri ilişkileri, satınalma, satış, finans, stok yönetimi, üretim, muhasebe gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik bir veri havuzu sistemiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketidir. Bu yazılım sistemi ile birlikte farklı bölümlerdeki tüm çalışanlar aynı bilgiyi görüntüleyebilir, güncelleyebilir veya onaylayabilir.

Enterprise Resource Planning sistemleri; finansal raporların hızlı ve sağlıklı bir şekilde temin edilmesinden etkili müşteri ve sipariş takibine, stok yönetimi ile sağlanacak verimlilikten, etkin işgücü yönetimine kadar işletmeye sayısız yararlar sağlayabilir.

CPM ERP ürünleri çözüm ortağı olan firmamız, CPM Kurumsal Kaynak Planlaması projelerinde başarıya ulaşmak amacıyla, işletmelere adapte edilmesi eğitim ve uygulama hizmetleri ile işletmenin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek entegre yazılım çözümleri üretilmesi konularında hizmet vermektedir.

3. İş Zekası Danışmanlığı

Günümüzde İş Zekası ve Raporlama sistemleri firmaların işlerini yönetmek için kullandığı en kritik araçlardan biri haline gelmiştir.

Stratejik yönetim yapabilmenin yolu iş planından ve bu iş planını süreki izlemekten geçmektedir. Bunun için de sağlam sistemler üzerine inşa edilmiş İş Zekası çözümleri en doğru araçtır.

Bugün vazgeçilmez hale gelen bir başka konu da Performans Yönetimi’dir. Performans Yönetimini, stratejik planlama ile bütünleşik olarak düşünmek ve buna göre değerlendirmek gerekmektedir. Stratejik plan, iş planı, gerçekleşme ve performans yönetimini tek bir potada eritebilen sistemler için iş zekası yazılımlarının bir çok kaynaktan veri alabilmesi ve bu verileri bilgiye dönüştürme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

AMACIMIZ

AMACIMIZ

Veri tabanı bağımsız ve dağınık yapılarda bulunan verilerin, karar verme ve yönetim kabiliyetlerinin arttırılmasına yardımcı kurumsal bilgiye dönüştürülmesine, böylelikle kurumların rekabet ortamında avantaj sağlamasına ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmaktır.